HRM Strategie

Talentsoft HR en het nieuwe personeels-beleid

freelance qui travaille sur un portable dans un café

Dankzij de opkomst van cloud-gebaseerde HR oplossingen heeft Human Resources zich ontwik-keld van een reactieve administratieve afdeling naar een proactieve business partner die zich richt op het maximaliseren van het strategische potenti-eel van het werknemersbestand. Tegelijkertijd geeft technologische innovatie werknemers de keus hoe, waar, en wanneer het werk gedaan wordt. Dat heeft geleid tot een grote verschuiving richting projectgebaseerd werk, en een in toenemende mate virtueel en extern medewerkersbestand.

Digitale transformatie en technologie-gestuurde initiatieven hebben ook een sleutelrol gespeeld in de opkomst van project-gebaseerd of “gig” werk. Steeds meer bedrijven organiseren hun werk rondom projecten in plaats van functies. Medewerkers werken daardoor steeds vaker buiten de scope van hun reguliere functies en rapportagelijnen, met nieuwe organisatorische uitda-gingen tot gevolg.

Wat betekent deze verschuiving voor core HR oplossingen? De afgelopen tien jaar hebben HR technologie-oplossingen grote stappen gezet op gebied van remote werken, gebruikerservaring, employee self-service, analytics en flexibiliteit. Maar HR bleef achter waar het gaat om het organiseren van project-gebaseerd werk voor interne en externe werknemers. Met deze verschuiving naar meer projectgebaseerd werk en een in toenemende mate extern medewerkersbestand staat HR voor de uitdaging om een meer holistisch en inclusief personeelsbeleid op te stellen, die het mogelijk maakt om :

  • Het volledige potentieel te benutten van een divers medewerkersbestand en daarmee de dienstverlening te verbeteren en versnellen.
  • Te zorgen voor betere tools voor samenwerking en voor de flexibiliteit om op afstand te werken en te leren.
  • De relatie van leiders en medewerkers met externen te verbeteren, en daarmee betrokkenheid en innovatie te verhogen.

Download