Talentmanagement

Soft Skills ontwikkelen in het tijdperk van AI

Robot hand extended

De technologie ontwikkelt zich steeds sneller verder, dat is een van de zaken die ons tijdperk kenmerkt. De impact van nieuwe innova-ties, zoals automatisch leren en kunstmatige intelligentie (AI) op onze samenleving wordt alsmaar groter.

Aangezien kunstmatige intelligentie steeds verfijnder wordt, is deze technologie een grote rol gaan spelen in de wereldeconomie. Uit het CIO Survey van Gartner uit 2019 is gebleken dat het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van AI in de afgelopen vier jaar met 270 procent is gegroeid. En in het afgelopen jaar is dat aantal zelfs verdrievoudigd.

Maar om optimaal te kunnen profiteren van AI, moeten we als mensen anders naar de wereld gaan kijken. Het is belangrijker dan ooit dat we onze soft skills gaan ontwikkelen, zoals creativiteit, het vermogen om complexe problemen op te lossen en leiderschaps-vaardigheden. Alleen dan kunnen we productief werken naast AI.

De impact van kunstmatige intelligentie

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar de gevolgen die kunstmatige intelligentie heeft voor de moderne wereld.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat de opkomst van kunstmatige intelligentie een van de meest bepalende kenmerken is van de huidige arbeidsmarkt. Door technologieën als chatbots hebben bedrijven heel andere interactie met hun klanten gekregen. En omdat AI patronen kan herkennen, wordt deze technologie zeer divers toegepast, van fraudecontrolesystemen tot onderzoeken voor de gezondheidszorg.

AI biedt weliswaar talloze kansen die ons leven kunnen verbeteren, maar de technologie brengt ook bepaalde uitdagingen met zich mee. Omdat machines steeds meer taken overnemen, is het onherroepelijk dat werkzaamheden en functies ook gaan veranderen. Veel routinematige taken zullen overbodig worden, maar intuitie, emotionele intelligentie en andere niet in cijfers uit te drukken vaardigheden zullen juist steeds belangrijker worden.

Soft skills: essentieel in een steeds digitaler wordende wereld

In dit hoofdstuk gaan we nader bespreken wat soft skills nou precies zijn. Ook verklaren we waarom deze vaardigheden zo onmisbaar zijn en waarom ze in de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden.

Soft skills vormen een essentieel onderdeel van de menselijke intelligentie en kunnen niet eenvoudig vervangen worden door AI. Werkgevers hechten al veel waarde aan deze vaardigheden. Zo blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door West Monroe Partners dat 98 procent van de HR-managers vindt dat soft skills belangrijk zijn voor kandidaten die op zoek zijn naar werk in de technologische sector. Daarnaast gaf 67 procent aan een functie niet te hebben aangeboden aan een kandidaat die deze vaardigheden niet kon aantonen.

Veel kandidaten die nog maar net op de arbeidsmarkt komen kijken beschikken echter nog niet in voldoende mate over soft skills. Een onderzoek van Bloomberg uit 2018 wees uit dat ruim een derde van de bedrijven vindt dat nieuwe werknemers niet over de soft skills beschikken die ze nodig hebben om goed te kunnen pres-teren in hun functie. Bovendien is er sprake van een kloof, omdat organisaties wel soft skills willen, maar ze niet in staat zijn om die vaardigheden te ontwikkelen bij hun huidige werknemers. Bij het eerder genoemde onderzoek gaf 40 procent van de werkgevers4aan geen trainingen in soft skills aan te bieden aan de werknemers.

Betere soft skills en samenwerking

Tot slot belichten we enkele uitdagingen die bedrijven tegenwoordig tegenkomen bij het speuren naar soft skills. Ook reiken we een plan aan ter optimalisering van de ontwikkeling van vaardigheden en trainingen voor werknemers in de toekomst.

Managers zijn misschien goed in staat om soft skills te herkennen bij hun eigen teamleden, maar zo kan er kan inefficiëntie ontstaan in grote organisaties met veel verschillende teamleden. Mogelijk liggen er nieuwe kansen tot samenwerking binnen de organisatie, op manieren die afzonderlijke managers misschien niet meteen zien.

Een simpel algoritme met trefwoorden of vaardigheidstesten kan een handige tool zijn om ‘hard skills’ te herkennen, maar soft skills zijn op grote schaal veel moeilijker waarneembaar. Via automatisch leren krijgen managers beter inzicht in alle vaardigheden die aanwezig zijn binnen hun bedrijf, de teams en in de vorm van verschillende competenties.

 

Download