Learning & Development

Adaptive learning: de toekomst van training is aangebroken !

homme tenant un post-it avec écrit AI

Op welke manieren zorgt AI voor verhoogde effectiviteit bij trai-ningen voor verschillende soorten klanten? Op welke manier kan AI het trainingsproces verbeteren? Welke services kunnen we verwachten van het digitale platform dat deze beloftes integreert?

Voor trainingsmanagers is het moeilijk om een balans te vinden tussen een gebrek aan voorbereiding omdat niet wordt geloofd in de overdreven beloftes van leveranciers, en te hooggespannen verwachtingen van de mogelijkheden van Adaptive Learning binnen het bedrijf.

In deze whitepaper wordt Adaptive Learning beschreven als een belangrijke vorm van Artificial Intelligence (AI) binnen de trainings-wereld. Allereerst worden er een aantal basisprincipes uitgelegd, waarna een vereenvoudigde, werkbare definitie van Adaptive Learning wordt gegeven. Hierbij worden de termen gebruikt die dan al zijn behandeld.

Michel Diaz, medeoprichter en Associate Director van FéfaurJérôme Bruet, vicepresident van Talentsoft, twee vertrekpunten behandelen (binnen de open context van de herstructurering van trainingen): AI om het beheerproces te vereenvoudigen en analytics om betere beslissingen te kunnen nemen.

Download