HR-manager

Medewerkers op de eerste plaats! De beste werkervaring voor iedereen.

Ontmoet ons

We luisteren

Wij ontwerpen ons product voor jou

Helder zicht op de functies van vandaag en morgen

Identificeer de benodigde competenties

Til het beoordelingsgesprek naar een nieuw niveau

Een gebruiksvriendelijke interface zorgt voor een duidelijk overzicht van alle functies. Bekijk welke competenties ontbreken en bepaal je recruitment- en trainingsstrategie.

HR manager benefice 1

Definieer de competenties en niveaus van elke functie. Vergelijk de beschikbare en de benodigde skills en maak werk van de vaadigheden die ontbreken.

HR Manager - Benefice 2

Maak van de jaarlijkse beoordelingsgesprekken een doorlopend proces. Haal meer uit beoordelingen met 360° evaluaties en social feedback en laat medewerkers hun manager reviewen.

HR manager Benefice 3

Wij ontwerpen ons product voor jou

Breng talent in kaart

Bied gerichte trainingen aan

Behoud meer talent

Gebruik data uit alle HR-processen om groot talent te identificeren. De talentbeoordelingsgrafiek met ingebouwde besluitvormingstools helpt je bij het opstellen van ontwikkelingsplannen.

HR manager Benefice 4

Gebruik de enige softwareapplicatie die je kan helpen bij het volledige leertraject: samenstellen, plannen en het aanleveren van persoonlijk lesmateriaal voor iedereen. Betrek medewerkers actief en laat ze zelf content maken met onze Skillcatch-app.

HR manager Benefice 5

Bied je medewerkers perspectief en kansen door ze op de hoogte te houden van carrièremogelijkheden en open vacatures. Verzamel en beheer interne mobiliteitswensen en combineer organisatorische behoeften met de loopbaanontwikkeling van medewerkers.

HR Manager Benefice 6

Wij ontwerpen ons product voor jou

Help managers bij het nemen van beslissingen

Help managers bij salarisevaluaties

Verbeter de samenwerking tussen managers en HR

Via Mijn Talentsoft kun je managers gepersonaliseerde content aanbieden met inzichten en besluitvormingstools. Inclusief een interactief organogram van de organisatie met informatie over elke medewerker.

HR manager benefice 7

Geef managers toegang tot salarisinformatie en een gebruiksvriedelijke tool om beloning te evalueren en aan te passen.

HR manager Benefice 8

Informeer managers over de HR-richtlijnen en betrek ze bij elke stap van je HR-strategie.

HR manager benefice 9

Content voor jou geschreven

Alle informatie wordt nu gedeeld. Elk land kan gegevens over talent in elk deel van de wereld raadplegen en dit bevordert mobiliteit en betrokkenheid van medewerkers.
Véronique Dru
Manager Compensatie, Internationale mobiliteit en HRIS — RATP Dev
lees de testimonial
veronique
  • veronique

We houden van interactie

#Iwanttoknowmore

Dichtbij