Maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens Talentsoft

Bijdragen aan een betere wereld door arbeid gerelateerde initiatieven.

Talentsoft heeft vanaf het eerste uur nauw samengewerkt met de Franse hulporganisatie Assistance Médicale Toit du Monde. Inmiddels zijn we gelieerd aan meer liefdadigheidsinstellingen waarmee we ons verwant voelen. Talentsoft moedigt medewerkers aan om bij te dragen aan MVO met initiatieven als inzamelingen, coaching en advisering. We richten ons daarbij vooral op onderwijs, werk, liefdadigheid en milieu.

Werk

We zetten onze tijd en expertise in om mensen aan een baan te helpen.

Onderwijs

Mensen staan centraal in onze missie. We willen onze kennis delen met mensen die het minder goed hebben dan wij, zodat ook zij hun dromen kunnen waarmaken.

Milieu

We hebben maar één aarde, dus laten we er goed voor zorgen! Talentsoft streeft ernaar om het milieu zo min mogelijk schade toe te brengen.

Liefdadigheid

We willen de armste en meest geïsoleerde bevolkingsgroepen helpen om een duurzame toekomst op te bouwen.

Group of Talentsoft volunteers in Nepal tibetan boy with a Talentsoft volunteering employee
Group of Talentsoft volunteers in Nepal with children Talentsoft volunteers in Nepal
Talentsoftees team after a run Talentsoft volunteer lying down with medals
Talentsoft volunteer with a child in Nepal Talentsoft volunteers team in Nepal
Talentsoft volunteers in Nepas sitted in steps of a temple Talentsoft running team with red t-shirts
RSE Talentsoft - Association népalaise

Lees meer over **Talentsofts MVO-strategieën**

Dichtbij