Verbeter de interne mobiliteit binnen uw organisatie

Met de mobiliteitssoftware van Talentsoft kunt u het mobiliteitsbeleid van uw onderneming succesvol vormgeven, met als resultaat een verbetering van de interne mobiliteit van uw medewerkers. Onze tools zorgen ervoor dat uw medewerkers eenvoudig hun mobiliteitswensen aan kunnen geven, waarna u actief kunt werken aan de ontwikkeling van hun carrière door een passend mobiliteitstraject in gang te zetten. Koppel uw interne mobiliteit aan uw bedrijfsdoelstellingen en gebruik de mobiliteitssoftware van Talentsoft als middel om uw doelstellingen te halen.

De mobiliteitssoftware van Talentsoft

Onze mobiliteitssoftware bestaat globaal gezien uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit tools die u helpen bij de opbouw van een succesvol mobiliteitstraject. Zo is er een interne vacaturepagina, krijgen alle medewerkers een persoonlijk profiel en krijgt de HR-afdeling inzicht in alle mobiliteitsverzoeken van de medewerkers. Het tweede onderdeel bestaat uit grafische tools die kunnen helpen bij de besluitvorming. Hierbij kunt u denken aan visuele analyses van de competenties van uw medewerkers en een analyse van de mogelijkheden op het gebied van interne mobiliteit. Het derde en tevens laatste onderdeel van onze mobiliteitssoftware betreft de koppeling van uw interne mobiliteit aan uw bedrijfsdoelstellingen. Concreet gaat het daarbij om de identificatie van mobiliteitstrends, de analyse van gegevens en de besluitvorming.

Voordelen van Talentsoft

Het grootste voordeel van de mobiliteitssoftware van Talentsoft is dat u uw medewerkers actief stimuleert na te denken over hun interne mobiliteit. De software geeft automatisch alle mobiliteitswensen weer die uw medewerkers invoeren, verzamelt de voorstellen die de managers en medewerkers tijdens evaluatiegesprekken doen en neemt de opleidingsbehoeften op in uw jaarlijkse ontwikkelingsplannen. Meer weten over de mobiliteitssoftware van Talentsoft? Bekijk dan deze pagina.