Wat is blended learning?

Blended learning is een mix van offline en online leermethoden. Het is een manier van leren waarbij traditionele, klassikale lessen op een slimme manier gecombineerd worden met moderne online leervormen. Denk bij blended learning tools aan: webinars, online video's of online toetsen. Traditionele leermethoden worden bij blended learning aangevuld met e-learning om deze methoden zo uit te breiden en te versterken. Dit brengt voor zowel de werkgever als voor de werknemer veel voordelen met zich mee.

Blended learning tools

Er zijn allerlei online tools die ingezet kunnen worden als blended learning tools. Social media heeft bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor online samenwerking en communicatie. Nieuwe toepassingen zoals discussiefora, instant messaging, podcasts en weblogs maken het mogelijk om netwerken op te bouwen met anderen, informatie uit te wisselen, nieuws te publiceren, feedback te geven en kennis te toetsen. Behalve tools die gerelateerd zijn aan social media, worden ook video’s, audio-opnames en e-learning modules ingezet als blended learning tools.

Voordelen van blended learning

De drie belangrijkste voordelen van blended learning zijn: het optimaliseren van het leren, de grote toegankelijkheid en de kostenbesparing. Dit geeft ook meteen aan waarom er door ondernemingen steeds vaker voor deze manier van leren gekozen wordt.

Optimaliseren van het leren – Blended leren zorgt voor een verschuiving van ‘docent gestuurd onderwijs’ naar ‘cursist gestuurd onderwijs’. Het wordt door blended learning gemakkelijker gemaakt om samen te werken en elkaar te helpen. Bovendien maakt het gerichte begeleiding mogelijk, en zijn er veel mogelijkheden voor interactie. Zo kunnen medewerkers eenvoudig met leidinggevenden of andere deskundigen in contact komen.

Verbeterde toegankelijkheid – Blended leren maakt flexibele organisatie van opleidingen mogelijk. Als het om het online gedeelte van blended leren gaat, wordt het leren losgekoppeld van tijd en plaats en is het voor werknemers heel eenvoudig om op ieder gewenst moment de leerstof te raadplegen.

Kostenbesparing – Blended learning zorgt voor kostenbesparing, omdat een deel van de opleiding online plaatsvindt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de werknemer minder tijd kwijt is, dat er geen extra ruimte hoeft te worden gehuurd en dat er geen reiskosten hoeven te worden betaald. Bovendien is de ontwikkeling van een online cursus goedkoper, en kan hier langer gebruik van gemaakt worden.

Over Talentsoft

Talentsoft is marktleider op het gebied van cloud-based talentmanagement en HR-software. De HR-systemen van Talentsoft helpen bij het opleiden van uw medewerkers en kunnen daarbij helemaal afgestemd worden op de behoeftes van uw onderneming. Vandaar dat de software van Talentsoft perfect te gebruiken is als blended learning tool; het is een passende aanvulling op de traditionele leermethoden en helpt u om de beste resultaten te behalen.