Continuous Conversation

Talentsoft Continuous Conversation is een teamgerichte oplossing die coaching gesprekken tussen managers en medewerkers vergemakkelijkt, door een flexibele OKR* en feedbackbenadering in uw organisatie te implementeren. *(Objectives & Key Results)

Manager als schakel

Houd medewerkers gemotiveerd door ze een doel te geven. Stem gezamenlijke en individuele doelen op elkaar af om van ieders bijdrage een geheel te maken.

Meer informatie
continuous conversation tool by talentsoft for performance management by OKR, displayed on a laptop screen

Creëer een cultuur van samenwerking en feedback

Geef mentors en collega's de opdracht om samen te werken aan een specifiek project, en stimuleer realtime conversaties en feedback op basis van de vooruitgang en prestaties.

Meer informatie
360° feedback feature within continuous conversation by Talentsoft

Gebruik beoordelingsgesprekken als bron van reflectie bij medewerkers

Houd lopende projecten en OKR's gesynchroniseerd met performance reviews om een volledig beeld te krijgen van de prestaties van uw medewerkers en om een holistische reflectie mogelijk te maken.

Meer informatie
performance review form within continuous conversation solution by Talentsoft

Continuous Conversation is ook

  • OKR-management

  • Check-ins met medewerkers

  • Contextuele feedback

  • Team overschrijdende bijdragers

  • Manager dashboards

  • Meldingen

  • Integratie met Talentsoft Performance

  • Integratie met Microsoft Teams

Learn more

Download our datasheet

Dichtbij