Beloon uw talent – Compensation planning software van Talentsoft

Het is belangrijk uw talent erkenning te geven voor hun goede prestaties en ze daarvoor te belonen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een bonus te geven of loonsverhoging. Maar op welke manier stelt u een persoonlijk beloningsplan op? Met de compensation planning software van Talentsoft kunt u de talenten binnen uw organisatie gemakkelijk identificeren en zo richting geven aan het compensatie- en prestatiemanagement proces van uw onderneming. Om het beste resultaat te bereiken is het belangrijk uw managers bij de salarisreviews te betrekken en alle voorstellen te consolideren om zo een duidelijk beeld te krijgen van het compensatiebudget.

Voorbereiden van compensatieplannen

Met de compensation planning tool van Talentsoft kunt u gemakkelijk bepalen welke medewerkers er in aanmerking komen voor een beloning. Aan de hand van onder andere hun functie, geografische locatie en arbeidsovereenkomst kunnen de voorbereidingen voor de compensatieplannen uitgevoerd worden. Op basis van uw organisatiestructuur kan er een automatische uitsplitsing worden gemaakt van de budgetten, en weet u meteen hoeveel budget er beschikbaar is. Daarbij is het instellen van compensatieregels en goedkeuringsworkflows belangrijk. Onze compensation planning software geeft u de mogelijkheid meerdere begrotingseenheden te beheren.

Communicatie bij compensatieplanning

Het is cruciaal dat u uw managers betrekt bij het toekennen van budgetten voor hun teams. Goede communicatie met uw managers zorgt ervoor dat de sturing van de salarisgesprekken soepel verloopt en het budget niet wordt overschreden. Onze compensation planning tool helpt u bij het formuleren van aanbevelingen en het doen van voorspellingen van de prestaties van uw medewerkers. Bovendien heeft u beschikking over interne en externe benchmarks. Deze helpen u bij het realiseren van een concurrentievoorsprong en zo uw concurrentievermogen op de markt te bevorderen.

Efficiënte compensation planning tool

Met onze compensation planning tool kunt u op een efficiënte manier de budgetten van uw medewerkers beheren. U ziet namelijk in één oogopslag de loonvoorstellen die uw managers hebben gedaan voor hun team (bijvoorbeeld bonussen, loonsverhogingen en aandeelopties). Aan de hand van deze voorstellen kunt u bekijken of dit binnen het budget past en kunt u, waar nodig, veranderingen aanbrengen. Zodra u de budgetten heeft goedgekeurd zal er automatisch een brief aan de desbetreffende medewerkers worden verstuurd. Bovendien krijgen alle stakeholders een gedetailleerde analyse, waarin bijvoorbeeld landen en valuta’s besproken worden.

De compensation planning software van Talentsoft plaatst medewerkers centraal in de HR-processen van uw organisatie. Dankzij onze flexibele, efficiënte en effectieve cloudgebaseerde software kunnen wij continu inspelen op ontwikkelingen in de markt. Onze HR-oplossingen zorgen ervoor dat banen veranderen in carrières. Sinds de oprichting van Talentsoft in 2007 hebben al meer dan 5 miljoen mensen in 100 landen gebruik gemaakt van onze cloud-based talent management software.